Svenska

Detta är ett öppet experiment.
Detta sätter ord på något som redan ligger i luften.DEKLARATION FÖR KULTURELLA REVOLUTIONÄRER

Kulturella revolutionärer av det västerländska tänkandet…

_ser sig själva som jämlika alla livsformer
_vet att livet är för komplext för att förstå intellektuellt
_värdesätter och praktiserar ömsesidigt beroende, då de vet att ingenting existerar fristående
_bygger och stödjer lokala, självstyrande ekonomier
_värdesätter och bevarar mångfald av alla slag
_älskar och stödjer barn villkorslöst
_har kunskap om ekologiska principer och tillämpar dem i sina liv
_ser musik och dans som en nödvändig del av sitt uttryckssätt och kommunikation
_lever på en besjälad jord och betraktar den som helig
_vet hur man odlar sin egen mat
_vet hur man lyssna
_förstår att uppskatta sin sinnesnärvaro
_hyllar livet
_samarbetar
_tar steget från att tänka „antingen eller“ till att tänka „både och“
_delar med sig av sina kunskaper
_förstår och tillämpar process som en konstform och ett sätt att leva
_identifierar sig inte med sin kropp, sina tankar eller sina känslor
_identifierar sig inte med sociala etiketter, sitt förflutna eller sin framtid
_är medvetna om att livet självt är essensen av sitt varande
_utvecklas från beroende konsumenter till ansvarstagande producenter
_värdesätter och tillämpar kvinnors visdom
_värdesätter och tillämpar ursprungsfolkens visdom
_värdesätter vardagligt kunnande
_verkar för mångfald och decentralisering
_söker efter vägar för att kunna utveckla sina intressen och talanger
_har modet att göra motstånd mot lagar som gör självstyre och självförsörjning olagligt
_har modet att skydda och försvara deras naturliga miljö
_har kunskap om det rådande ekonomiska systemet och känner igen det som en modern form av slaveri
_känner igen och bojkottar biologiska, kulturella, sociala och filosofiska monokulturer
_bojkottar alla slags monopol
_värderar miljövärden och mänsklig etik över vinstmaximering
_bojkottar företag och banker som strävar efter vinstmaximering
_kräver land och skogar åter som gemensam egendom
_kräver vattnet åter som gemensam egendom
_kräver biologisk mångfald och kunskap åter som gemensam egendom
_är medvetna om att de deltar i en gemensam skapelseprocess i varje ögonblick av sina liv
_ifrågasätter alla som propagerar för en enda lösning


Berlin 03/09 | www.passiveactivism.net

Comments

Popular posts from this blog