Catalan

Això és un experiment obert.
És l’acte de posar en paraules allò que ja està en l’aire.DECLARACIÓ DELS REVOLUTIONARIS CULTURALS

Els Revolucionaris Culturals del pensament occidental…

_es consideren a si mateixos iguals a totes les altres formes de vida
_saben que la vida és massa complexa per entendre-la intel·lectualment
_valoren la interdependència, ja que saben que res no és independent
_construeixen i donen suport a les economies locals i autoregulades
_valoren i salvaguarden la diversitat en totes les seves formes
_donen suport als nens amb amor incondicional
_coneixen els principis ecològics i els integren en les seves vides
_veuen la música i la dansa com a part integrant de la seva expressió i comunicació
_viuen en una terra animada de vida i la consideren sagrada
_saben conrear els seus propis aliments
_saben com escoltar
_aprecien la seva consciència sensorial
_celebren la vida
_cooperen
_amotllen la seva forma de pensar de l'“en comptes de“ al „també“
_comparteixen els seus coneixements
_comprenen i integren el procés com una forma de ser
_no s’identifiquen amb el seu cos, pensaments o emocions
_no s’identifiquen amb una etiqueta social, amb el seu passat o el seu futur
_són conscients que l’essència final d’allò que són és la vida mateixa
_canvien de ser consumidors dependents a ser productors responsables
_valoren i integren el saber de les dones
_valoren i integren el saber de les cultures indígenes
_valoren un coneixement generalista
_treballen a favor de la diversificació i la descentralització
_intenten participar i construir relacions amb el lloc on viuen
_busquen formes per què els seus interessos i talents es desenvolupin i estenguin
_resisteixen i desobeeixen lleis que fan il·legal l’autogovern, l’autoaprovisionament, i l’autoalimentació
_protegeixen i defensen el seu entorn natural
_estan informats sobre l’actual sistema monetari i l’identifiquen com una forma contemporània d’esclavitud
_identifiquen i boicotegen les monocultures biològiques, culturals, socials i filosòfiques
_boicotegen els monopolis de qualsevol tipus
_valoren el medi ambient i l’ètica humana sobre la maximització dels guanys
_boicotegen les empreses i els bancs que operen amb finalitats de maximització de guanys
_reclamen la terra i els boscos com a béns comuns
_reclamen l’aigua com un bé comú
_reclamen la biodiversitat i el coneixement com a béns comuns
_són conscients que tot el temps participen en el procés de cocreació
_qüestionen a qualsevol que promogui una sola solució

Berlin, 03/2009 | www.passiveactivism.net

Comments

Popular posts from this blog